Yo!Chicken - Cao Thắng

2 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
10:00-21:30  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc
Tip của thành viên
loading ...
loading ...