Tokyo Deli - Điện Biên Phủ

250A Điện Biên Phủ, Quận 3
11:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
1 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc
Tip của thành viên
loading ...
loading ...