Starbucks Coffee - Rex Hotel

141 Nguyễn Huệ, Quận 1
Quan Trang Quan Trang 161 10 35
18/11/2015 18:14 trên Iphone
starbucks duy nhất tìm chỗ ngồi dể và vừa ý
hôm nay uống cái mới ra " ice cranberry white moca" thấy cũng ngon và lạ 
chỗ này thích hợp meeting vì rất yên tĩnh 

starbucks duy nhat tim cho ngồi dể và vừa ý

starbucks duy nhat tim cho ngồi dể và vừa ý

starbucks duy nhat tim cho ngồi dể và vừa ý

starbucks duy nhat tim cho ngồi dể và vừa ý

Advertisement
21 lượt xem
Top tin tức hot trong tuần
Xem thêm tin tức