Phá Lấu Bò Thu

29 Nguyễn Kim phường 12 Quận 5 Hồ Chí Minh, Vietnam
 |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
1 Khá
0 Ngon
0 Xuất sắc
Tip của thành viên
Xem thêm Tip
loading ...
loading ...