KaT Jewelry - Nguyễn Trãi - Quận 1

129/213 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
10:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
2 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...