Izzibing Snow Dessert Coffee

49 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
1 Khá
7 Ngon
4 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...