Hotpot Story - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
10:00-22:00  |  Trong giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...