Grand Castella Vietnam - Bùi Bằng Đoàn

11/1 Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
09:30-22:30  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...