Gỏi Cà Xỉu - Nguyễn Thượng Hiền

64 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
16:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
2 Xuất sắc