Don Chicken - Sư Vạn Hạnh

Số 395-397 Sư Vạn Hạnh, 12, 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
11:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
2 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...