Cơm tấm Thu Thảo

459 - 461 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11
 |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
1 Ngon
0 Xuất sắc
Tip của thành viên
loading ...
loading ...