Chickita - Flame Grilled Chicken - Crescent Mall

Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
10:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
3 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...