Chang - Modern Thai Cuisine

4 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
10:00-23:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
1 Ngon
1 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...