Buffet Cung Đình - Nguyễn Văn Linh

212 Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
11:00-21:30  |  Trong giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc