Bao Bei Chinese Restaurant - CMT8

285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, TP. hí Minh
08:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
2 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...