Bánh Bò Thốt Nốt - Huỳnh Mẫn Đạt

83 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
16:30-18:45  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
1 Khá
1 Ngon
0 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...