Rubi Ly

Còi Xương
41000 Điểm
Tham gia: 26/11/2015
Hoạt động gần đây
Rubi Ly
Đã kết bạn
Thu Hà
Rubi Ly đã chia sẻ review Bò né 3 Ngon 06/03/2016 14:48
Yoon Shi Yoon đã khen thưởng
Rubi Ly đã đăng tip Phá Lấu Bò Thu 05/03/2016 23:32
Xem thêm