Quán Tới Bến - Bến Vân Đồn

172 - 173 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
10:00-03:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
2 Xuất sắc