Ten Ren's Tea - Tôn Thất Tùng

98 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
09:00-22:00  |  Trong giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
2 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...