Aka House - Nguyễn Thị Thập

384 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
10:00-22:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...