Phở Thắng Minh Phụng

224 Minh Phụng, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
05:30-01:00  |  Ngoài giờ phục vụ
Review của thành viên
0 Dở
0 Tạm
0 Khá
0 Ngon
1 Xuất sắc
Xem thêm Review
Tip của thành viên
loading ...
loading ...